Moneto, ponte sulla Melezza - giuria e ingegneri verificatori